17 setembre 2008

Bonificació per als federats a l’aparcament de Montserrat

Bonificació per als federats a l’aparcament de Montserrat

Des d’aquest estiu, i en virtut al conveni signat entre la FEEC i el Patronat de la Muntanya de Montserrat, els titulars de la llicència federativa tenen una bonificació de 2 Euros per vehicle en la taxa de l’aparcament del monestir de Montserrat.

Com ja es va anunciar en el seu moment, Patronat de la Muntanya de Montserrat i la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), van signar un conveni per mitjà del qual es regula l’escalada, les vies ferrades i les canals equipades al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Aquest CONVENI ha engegat un protocol de col·laboració entre ambdues institucions a través del qual s’estableixen els objectius de sostenibilitat de les activitats que són pròpies de la FEEC.

A grans trets, els compromisos adquirits per part d’ambdues institucions per tal d’assolir aquests objectius són els següents:

* Presentació i divulgació dels resultats de l’estudi Propostes per a la gestió sostenible de l’escalada en l’àmbit del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, realitzat per la FEEC durant els anys 2006 i 2007, i que ha comptat amb la participació de la Fundació Territori i Paisatge i la Institució Catalana d’Història Natural.
* Creació d’una zona d’escalada seguint els criteris de sostenibilitat i seguretat establerts entre el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la FEEC.
* Seguiment per part del Patronat de l’estudi d’impacte de l’escalada en la nidificació de rapinyaires durant el primer semestre del 2009.
* Col·laboració per part de la FEEC en la implantació dels acords sobre la regulació de l’escalada, les vies ferrades i les canals equipades aprovats per l’òrgan gestor dels parc, així com la seva difusió a través dels mitjans habituals de la FEEC.
* Finalment, el Patronat de la Muntanya aplicarà una bonificació de 2 Euros per vehicle en la taxa de l’aparcament a les persones que s’acreditin com a membres federats de la FEEC.

Informació facilitada pel Patronat de la Muntanya i la FEEC

(02/09/08)