CONTACTAR

Us informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest formulari, així com la vostra adreça de correu electrònic, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA BUFALÀ, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-us informació relacionada i que pugui ser del vostre interès.

L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA BUFALÀ es compromet a l’ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment.

La persona interessada declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, podeu fer-ho a la següent adreça: Agrupació Excursionista Bufalà. Apt. 114  08917 BADALONA , també podeu fer-ho a través de la nostra adreça electrònica: aebufala@gmail.com