16 març 2011

SUBVENCIONS PER A LA CONSERVACIÓ, EQUIPAMENT I RENOVACIÓ DE VIES D’ESCALADA

La Comissió d’Equipaments d’Escalada de la FEEC té encomanada l’adjudicació de subvencions per a la
realització de renovacions d’instal·lacions antigues o equipaments per a la docència, els quals hauran
d’èsser sol·licitats a la FEEC per mitjà d’una entitat federada, tot presentant un projecte complert de
l’equipament.
Aquestes subvencions s’adjudicaran seguint els criteris fixats al Reglament de la Comissió.
Les subvencions es materialitzaran en forma de:
-Material (ancoratges)
-Màquina Perforadora i altres accessòries
-Suport tècnic (equipadors)
-Assessorament tècnic (coneixements i formació)