17 març 2011

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS AL GFTAC (Grup Femení d’Alpinisme de Catalunya) pel 2011-2013

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya obre el termini de presentació de sol·licituds
per entrar a formar part del Grup Femení de Tecnificació d’Alpinisme de Catalunya (GFTAC) per al
bienni 2011-2013.
El GTAC és un grup format per dones alpinistes que, assessorades per professionals, desenvolupen
un programa de tecnificació i entrenament (en cordada i en equip) per a la pràctica de l’alpinisme
al més alt nivell.

Document: Concvocatòria en PDF (205.13 kb)