27 novembre 2012

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCÉS A MONITORS I INSTRUCTORS.

L’Àrea de Formació, mitjançant l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM), convoca pel cap de setmana del 19 i 20 de gener proves d’accés a:
– Monitors d’Excursionisme
– Instructors de les especialitats d’Alpinisme i Esquí de muntanya
– En el cas que hi hagi un número suficient d’esportistes interessats en presentar-se a proves d’accés d’Instructors de les especialitats d’Excursionisme, Escalada o Descens de barrancs es valorarà l’opció de realitzar-les.
Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a esportistes que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels Instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser Monitors d’Excursionisme i/o Monitors – Iniciadors d’especialitat (títols aconseguits fins el 2011).
L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment.
Els resultats obtinguts en les aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així doncs, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i posteriorment realitzar el curs en properes convocatòries dintre d’aquest període.
Totes aquelles persones interessades en accedir a les proves esmentades hauran de presentar a l’ECAM el full d’inscripció i tota la documentació que s’hi especifica. Es podrà entregar personalment a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. – 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a formacio@feec.cat. El termini de presentació serà el dia 6 de gener i no s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.
Les taxes d’inscripció a les proves són:
– Aspirants a Monitors d’Excursionisme: 30€
– Aspirants a Instructors d’Alpinisme i Esquí de muntanya: 60€
– Si hi ha interessats en presentar-se a proves d’Instructors d’Excursionisme, Escalada i Descens de barrancs, caldrà que ho comuniquin a formacio@feec.cat i en el cas que facin proves segons el número d’interessats, se’ls hi comunicarà personalment. En aquest cas la taxa d’inscripció serà de 50€.
Les proves tan sols es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels Monitors i un mínim de 6 inscrits en els casos dels Instructors de cada especialitat.
Àrea de Formació – ECAM
Barcelona, 22 de novembre de 2012