20 febrer 2013

I Estades d’Escalada per a Joves de la FEEC

Del 23 al 27 de març se celebraran les primers Estades d’Escalada per a Joves de la FEEC al massís de Montserrat.

Aquestes estades van destinades a nois i noies d’entre 14 i 17 anys que disposin de la llicència federativa de la FEEC de l’any 2013 (modalitat C o superior).

Els objectius principals seran donar a conèixer als joves les diferents modalitats d’escalada així com formar en coneixements tècnics de base i corregir les possibles males pràctiques adquirides per tal d’integrar la seguretat en la pràctica habitual de la seva activitat esportiva. I es farà mitjançant diferents activitats d’escalada esportiva, clàssica, vies ferrades, ràpel…

Hi haurà un màxim de 12 places i no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindrien preferència aquells esportistes que no haguessin participat prèviament en estades de la FEEC. Tots aquells interessats en participar hauran d’entregar el full de sol·licitud d’inscripció amb tota la seva documentació adjunta i el currículum esportiu a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat. El termini de recepció de sol·licituds serà el 10 de març de 2013 a les 14 hores.

Posteriorment la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com i quan hauran de fer l’ingrés de la inscripció. El cost d’inscripció a les Estades serà de 100 € i cobrirà les despeses d’allotjament i dietes. El desplaçament fins al lloc de trobada i el de tornada a casa aniran a càrrec de cada participant.

Els joves hauran de portar el seu propi material tècnic: peus de gat, arnès, casc, aparell de fre/assegurador apte per a corda doble (si es té per a corda simple també), 1 mosquetó de seguretat HMS (o de pera), 3 mosquetons de seguretat (mínim), 1,5m de cordino de 6mm, 2 cintes cosides d’entre 40 i 120 cm aprox. , 6 cintes exprés (o les que es tinguin), corda simple de 10-11 mm Ø o doble (si es possible), guants de pell (recomanable), vestimenta adient per a les aproximacions i l’activitat, calçat esportiu de muntanya, set de vies ferrades, impermeable/capelina.

Entre l’11 i el 14 de març es farà una sessió de presentació de les Estades a la seu social de la FEEC. Serà un moment de trobada entre els joves i els tècnics acompanyants, en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes d’interès relacionats. Més informació a la web de la FEEC.

Informació facilitada per l’Àrea de Formació de la FEEC