21 febrer 2014

Convocatòria del Curs d’instructor d’esquí de muntanya

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoca un curs d’instructor d’esquí de muntanya pels propers mesos de març, abril i maig. L’instructor és la figura que realitza les tasques formatives a l’entitat i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista.
Aquest curs va dirigit a tots aquells monitors que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i que ja hagin superat les proves d’accés al curs de l’especialitat corresponent.
L’objectiu d’aquesta formació és donar coneixements i eines a l’alumne perquè un cop acabat el curs pugui desenvolupar aquestes funcions com a Instructor en el sí de l’entitat.
A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:
Requisits d’accés: 
• Tenir la llicència federativa adient a l’especialitat i vigent durant l’any en curs (amb una antiguitat mínima de dos anys).
• Haver superat les proves d’accés al curs d’Instructor d’Esquí de muntanya.
• Haver presentat tota la documentació necessària en el termini establert.
Calendari del curs: 
• 22 i 23 de març, pràctic
• 5 i 6 d’abril, pràctic
• 26 i 27 d’abril, teòric
• 3 i 4 de maig, pràctic
• 10 i 11 de maig, pràctic
Lloc: a l’inici de curs es determinarà on es faran les sessions teòriques. En el cas de les sessions pràctiques, el lloc es definirà segons l’estat de la neu i les condicions meteorològiques.
Continguts:
• Educació ambiental, entorn nevat
• Nutrició
• Legislació
• Pedagogia
• Psicologia i dinàmica de grups
• Meteorologia
• Nivologia
• Risc d’allaus i perills
• Tècniques de seguretat
• Primers auxilis
• Processos d’aprenentatge tècniques d’ascens i de descens
• Entrenament adaptat a l’esquí de muntanya
• Orientació
• Elecció i graduació de dificultat de l’itinerari
• Planificació d’activitats i disseny de sessions
Durada del curs: el curs té una càrrega lectiva de 85 hores teòricopràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer el 90 hores de pràctiques (68 hores en activitats de l’entitat i 32 hores en activitats de la FEEC).
Matrícula: 320 euros. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.
Places: hi ha un màxim de 18 places i el mínim per fer el curs és de 6 inscrits.
Procediment i termini d’inscripció: les persones que vulguin inscriure’s al curs hauran de presentar a la FEEC el full d’inscripció i la documentació adjunta que s’hi especifica. Es podrà entregar personalment a la seu social (Rambla, 41 pral. 08002 – Barcelona) o enviar per correu electrònic a formaciofederativa@feec.cat
El termini d’inscripció serà el 3 de març i les places s’assignaran per rigorós ordre de pagament. En cas d’exhaurir-se les places abans del termini es comunicarà a la pàgina web de la FEEC.