13 setembre 2014

10è Concurs fotogràfic LA MUNTANYA

Participants

Podrà participar-hi qualsevol persona. La inscripció serà gratuïta.

Temàtica

El tema general d’aquest concurs es la fotografia de muntanya amb tots els seus aspectes, humans, esportius, etc.

Categories

Hi haurà quatre categories:

  • La Muntanya

Es podrà participar amb totes les fotografies relacionades amb la muntanya i el seu entorn humà i/o natural, així com tota l’activitat excursionista i les pràctiques esportives relacionades.

  • Espeleologia

Categoria especial dedicada a la fotografia espeleològica i tot el seu entorn.

  • Descens de Barrancs

Categoria dedicada a la fotografia del descens de barrancs i a tota la seva temàtica.

  • Agrupació Excursionista de Granollers

Seran fotografies relacionades amb les activitats organitzades per l’Agrupació Excursionista de Granollers, com actes i cursos, i també relacionades amb l’entitat en general com el local, reunions, etc.

Obres

Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres, per categoria, i podrà optar a un premi en cada una d’elles. Cada fotografia només podrà presentar-se en una categoria. Les fotografies han de ser inèdites i no han d’haver estat guardonades en altres concursos.

Premis

Segons en quina categoria es presenti la fotografia, els premis seran els següents:

1r premi “La Muntanya” 600 €
2n premi “La Muntanya” 240 €
Premi Jordi Icart d’espeleologia 290 €
Premi descens de barrancs 150 €
Premi AEG 100 €

Aquests premis estan subjectes a la legislació vigent de l’IRPF

Format

Les fotografies podran ser en color o en blanc i negre, i en tècnica lliure, amb una única mida màxima de 20×30 cm, muntada sobre una cartolina negre de tamany 40×50 cm.

Identificació

Al dors de la cartolina s’enganxarà la butlleta d’inscripció, on s’indicarà el títol de la fotografia, identificació geogràfica, el nom, l’adreça i el telèfon de contacte del participant i en quina categoria la presenta. Haurà d’estar degudament signada.

Lliurament

Les obres es podran lliurar a la secretaria de l’Agrupació Excursionista de Granollers, al carrer de Corró, 10, els dimecres i dijous de 8 a 10 del vespre o trametre-les per correu a:
Agrupació Excursionista de Granollers
Concurs Fotogràfic
Apartat de correus 207
08400 – Granollers
Telèfon d’informació: 938600147
Data límit de lliurament de les fotografies serà el dijous dia 18 de desembre de 2014

Jurat

El jurat estarà format per persones de reconeguda vàlua en el món fotogràfic i coneixedors de la muntanya i per un representant de l’Agrupació Excursionista de Granollers, que actuarà de secretari, amb veu i sense vot. El seu veredicte serà inapel·lable. El nom dels membres del jurat es farà públic el dia del lliurament dels premis. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis. El jurat podrà resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases, i serà inapel·lable.

Veredicte i Exposició

El Veredicte és farà el divendres dia 13 de febrer de 2015 coincidint amb l’acte d’inauguració de l’exposició d’una selecció de les fotografies presentades al concurs. Hi haurà 15 dies per presentar al·legacions. L’exposició estarà oberta a la Sala d’Exposicions de l’Agrupació Excursionista de Granollers, carrer de Corró, 10, entre el 13 de febrer i el 24 d’abril de 2015 (diada social de l’AEG).

Obres premiades

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Agrupació Excursionista de Granollers i els autors en cediran els seus drets, per tal de reproduir les imatges i fer-ne l’ús que cregui convenient, els quals sempre seran citats. En cas de ser fotografia digital, s’entregarà una còpia de les obres premiades.

Obres no premiades

Les obres no premiades es podran recollir a la secretaria de l’entitat, un mes després de finalitzada l’exposició. També s’informarà degudament al web www.aeg.cat quan comença el període de recollida de les fotografies no premiades. Les obres no recollides en el termini de tres mesos passaran a format part de l’Arxiu Fotogràfic de l’Agrupació Excursionista de Granollers.

Responsabilitats

Els participants es responsabilitzaran que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge. També es responsabilitzaran de les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat intel·lectual, a les quals els participants poden estar adscrits.

Material

L’Agrupació Excursionista de Granollers tindrà cura de la conservació del material rebut. No obstant això, no es fa responsable dels danys fortuïts que puguin produir-s’hi.

Participació

La participació en aquest concurs fotogràfic pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.

Modificacions de les bases

L’organització del concurs es reserva el dret de modificar qualsevol base d’aquesta convocatòria, especialment les referents a les dates de l’exposició i del veredicte. En tot cas, qualsevol modificació s’avisaria amb antelació via web de l’entitat: www.aeg.cat

Organitza

 

En conveni amb  

Col·laboren