11 desembre 2014

PLA DE LLICÈNCIES i ASSEGURANCES DE LA FEEC PER AL 2015

Us informem que a partir del proper dilluns, 15 de desembre, s’inicia la nova temporada de llicències per al 2015.

La validesa de la llicència de 2014 expira el 31 de desembre del 2014.

La llicència del 2015 serà vàlida a partir de l’1 de gener encara que s’hagi expedit abans.

ASSEGURANCES SUB-18 (17 anys) i MAJORS

Les llicències de les categories Sub-18 i Majors estan contractades directament des de la FEEC amb VidaCaixa SA, amb número de pòlissa: 859860.

Categoria Sub-18: federats de 17 anys amb les modalitats: A, B, C i D

Categoria Majors: dels 18 en endavant amb les modalitats: A, B, C, D i E

ASSEGURANCES MENORS DE 16 ANYS (inclosos)

Les llicències de les categories Sub-14 i Sub-17 estan contractades directament des de la FEEC amb VidaCaixa SA, amb número de pòlissa: 862937.

Categoria Sub-14: federats fins als 13 anys amb les modalitats: C i D – menors

Categoria Sub-17: federats des de 14 a 16 anys amb les modalitats: C i D – menors

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Totes les llicències tenen inclosa una assegurança de responsabilitat civil contractada directament des de la FEEC amb CASER SA, amb número de pòlissa: 1082285.

• El capital per mort per accident s’amplia de 6.015 a 12.030 euros sense descomptar cap despesa per altres conceptes (menys els impostos derivats corresponents vigents) en totes les modalitats d’adults.

• La invalidesa permanent parcial per accident s’amplia de 12.025 a 24.050 euros en totes les modalitats d’adults.

• L’assistència sanitària per accidents en centres no concertats s’amplien de 600 a 1.500 euros en la modalitat A.

• Les despeses de recerca i rescat de la modalitat E s’amplien de 24.040,48 a 50.000uros, amb un increment de la prima que només afecta a aquest col·lectiu.

• La responsabilitat civil de totes les modalitats s’amplien de 150.000 euros per a la Sub-14 i Sub-17 (C i D) i de 300.000 euros per a la Sub-18 i Majors (A, B, C, D i E) a la quantitat de 10.000.000 euros com a màxim agregat anual per sinistre.

• Les depeses de rescat i recerca en les modalitats C (Sub-14) i C (Sub-17), que no estaven contemplades es fixen en 3.000 euros.

Millores generals

• Millora de l’atenció als federats amb la redacció d’un nou protocol de servei.

• Nou número d’atenció telefònica, que passa d’un número 902 a un 901 de cost reduït.

• Número especial per a la comunicació d’accidents per a les persones amb deficiències auditives.

• Bústia de queixes i incidències a la web de la Federació.

• Extensió telefònica amb línia directa amb la companyia en horari d’oficines.

• Recepció al mòbil de l’accidentat d’un missatge SMS amb el seu número d’expedient.

• Realització d’enquestes de satisfacció per part de la companyia als usuaris per a la prestació dels serveis.

• Servei de Defensor del Client.

• Inclusió dels hospitals de muntanya dintre el quadre de centres concertats.