4 febrer 2019

Calendari electoral a Junta Directiva 11 d’abril del 2019

D’acord amb l’article 8.b dels Estatuts de l’Agrupació Excursionista Bufalà i amb el que estableix el Decret 1/2000 i la Llei de l’Esport vigent, la Junta Directiva ha acordat en reunió ordinària del dia 20 de desembre del 2018 convocar eleccions per renovar la totalitat dels càrrecs d’aquesta mateixa Junta.

Calendari del procés electoral

 

21 de febrer: Celebració Assemblea general de l’ A.E.Bufalà on s’acordaran els següents punts:

  1. Convocatòria d’eleccions a la nova Junta Directiva.
  2. Designació per sorteig de la Junta Electoral.
  3. Calendari electoral 2019

25 de febrer al 3 de març: S’exposarà el Cens Provisional d’electors i elegibles per a consultes o possibles reclamacions al taulell d’anuncis de la nostra entitat.

6 de març: Finalització del termini per presentar reclamacions al cens provisional.

9 de març: Finalització del termini per a la resolució de les reclamacions al cens per part de la Junta Electoral. Publicació del cens definitiu d’electors per a les eleccions.

11 de març: Inici del termini per presentar candidatura a membres de la Junta Directiva.

21 de març: Finalització del termini per a presentar candidatura a membres de la Junta Directiva.

22 a 25 de març: Termini per impugnar les candidatures.

26 a 28 de març: Termini per la resolució per la Junta Electoral de les reclamacions contra les candidatures. Proclamació de candidatures definitives a membres de la Junta Directiva.

11 d’abril: Assemblea general on es procedirà a dur a terme la votació a membres de la Junta Directiva, l’escrutini i la proclamació de la candidatura guanyadora.

Junta Directiva de l’Agrupació Excursionista Bufalà.