10 maig 2021

Curs de Monitor de Marxa Nòrdica – Juliol

L’Àrea de Formació i ECAM convoca un curs de Monitor de Marxa Nòrdica durant el mes de juliol.

El curs federatiu de Monitor de Marxa Nòrdica constarà de 2 blocs i un període de pràctiques.


* El bloc comú, serà de muntanya, constarà d’unes 32h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci conegui les principals nocions per moure’s per la muntanya de manera segura.

* El bloc específic, serà de Marxa Nòrdica i constarà de 24h aproximadament de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h . Amb aquesta formació es pretén que el soci federat conegui els principals continguts de la Marxa Nòrdica. Per accedir aquest bloc els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés.

Requisits d’accés:

  • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2021.
  • Haver superat les proves d’accés al curs (només per la part de Marxa Nòrdica).

Calendari del curs:

  • Bloc Comú de Muntanya:  22 i 23 de maig i 12 i 19 de juny de 2021.
  • Bloc Específic de Marxa Nòrdica: 2, 3 i 4 de juliol de 2021.

– Prova d’accés: La prova d’accés del Bloc Específic de Marxa Nòrdica es farà el dissabte 26 de juny de 2021. És obligatòria per tothom i no pot ser convalidada.

El calendari pot ser subjecte a algun canvi. 

Durada del curs: Tant el bloc de comú de muntanya com l’específic de marxa nòrdica tindran una durada de 24 a 32h aproximadament amb classes online, presencials i treball e-elarning per fer a casa.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 20 places i el mínim per fer el curs és de 14 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa del curs.

Preu d’inscripció: La prova d’accés tindrà un cost de 25€ i el curs de 150€  (75€ cada bloc). El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Inscripció: En cas de només fer la inscripció a la prova d’accés, un cop superada, aquesta tindrà una validesa de 24 mesos. Per altre banda, les persones que convalidin un dels dos blocs, com indica al final de la circular, no caldrà que facin la inscripció del bloc convalidat. 

El termini d’inscripció tant per la prova d’accés com el bloc específic de Marxa Nòrdica serà el 22 de juny de 2021 , i les places s’assignaran per rigorós ordre de pagament. En cas d’exhaurir-se les places abans del termini es comunicarà a la pàgina web de la FEEC.

Convalidacions: Per convalidar algun dels dos blocs, els socis ens han de fer arribar la documentació de les titulacions a area.formacio@feec.cat.

Les titulacions que es podran convalidar són:

Pel bloc específic de Marxa Nòrdica:

  • Instructor de Marxa Nòrdica INWA, FENWA i OWN
  • Qualsevol altre titulació haurà de ser valorada per l’ECAM

Pel bloc comú de Muntanya:

  • Monitor d’Excursionisme Federatiu o superior
  • Certificar d’Excursionisme o superior
  • Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.

La informació més detallada del curs es pot consultar al web de la FEEC

o contactar amb area.formacio@feec.cat