Actes

16 novembre 2023

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 16 de novembre de 2023

El dijous 16 de novembre d’aquest 2023 tindrà lloc  l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de sòcies i socis a la nostra seu social. La primera convocatòria serà a les 20:30 h i la segona a les 21 h amb el següent:

ORDRE DEL DIA

– Lectura i aprovació de l’acta anterior

– Informe de gestió, de funcionament i d’activitats de la nostra entitat.

– Activitats 2023-24 (Setmana de Muntanyisme de Badalona, Sortida d’hivern, COTA 2.900, COTA 3.000, etc.)

– Precs i preguntes.

Per la importància dels temes a tractar es prega la vostra participació i la màxima puntualitat  .

Lloc: Agrupació Excursionista Bufalà - Carrer Campoamor, 39 - BADALONA

Horari: 20:30 h