Actes

3 febrer 2015 - 23 abril 2015

Curs de Medicina i Socors de Muntanya – XXI Edició

Introducció i justificació del Curs
L’experiència reconeix des de fa molt temps, que davant d’una situació d’emergència amb risc vital, la primera atenció sanitària que es presta, es un factor determinant pel desenllaç del procés assistencial.
La motivació dels organitzadors és contribuir a que els practicants de les molt diverses activitats que es desenvolupen en el medi natural, no tinguin conseqüències negatives per a la seguretat, per a la salut o per al medi
ambient i, a l’hora, intentem donar resposta a tot un seguit de preguntes que sovint ens plantegem quan fem muntanya.
Objectius
Donar a conèixer i sensibilitzar sobre els perills i riscos que pot comportar la pràctica de les activitats en el medi
natural a fi de prevenir-los.
Proporcionar els coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per tal que es pugui actuar amb la màxima
autosuficiència possible en una situació d’emergència.
Sensibilitzar i promoure el respecte a la natura, i el medi ambient.
Reconeixements i Certificacions
Certificat d’assistència i aprofitament del CMSM, Certificat d’Assistència Sanitària Immediata Nivell 2
Certificat de Reanimació Cardiopulmonar Bàsica ( RCP ) i Desfibril·lador Extern Automàtic ( DEA )
Crèdits de lliure elecció
El Curs compta amb el suport institucional de l’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya, Dr. August Castelló Roca (IEMM) i de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña (SEMAM).
A qui va dirigit
A qualsevol persona interessada en millorar la seguretat en les seves activitats esportives i de muntanya,
independentment dels coneixements i estudis previs que es tingui. Es recomana, però, que disposin dels
mínims coneixements de progressió en muntanya.
Metodologia
El curs es desenvoluparà mitjançant sessions teòriques i tallers pràctics. Els tallers pràctics tenen com a objectiu
complementar, integrar i assolir els coneixements que s’imparteixen en les sessions teòriques
Requisits
– Edat majors de 18 anys
– Llicència federativa de la FEEC (mínim C) corresponent a l’any 2015. (no val assegurança acadèmica)
– Per les sortides de pràctiques els/les participants han de conèixer tècniques bàsiques de progressió en medis de
muntanya
– Els cursetistes han de dur el material específic indicat per l’organització
Reglament
– El nombre màxim de participants serà de 30 alumnes i el mínim de 25 alumnes
– És obligatòria l’assistència a un mínim del 80% de sessions teòriques del curs i al 100% dels tallers pràctics,
per poder presentar-se a l’examen final i optar al certificat de l’ASIN 2, al de SVB+DEA i al d’assistència i
aprofitament del CMSM
– L’ordre de les sessions teòriques o pràctiques podrà ser modificat a criteri de l’organització
– L’organització del curs en podrà apartar qualsevol alumne que mostri desinterès, manca de capacitat, incompleixi el present reglament o no segueixi les recomanacions de seguretat i de protecció del medi, sense dret a devolució de l’import del curs
– L’organització pot suspendre qualsevol activitat del curs que per la circumstància que sigui, pugui comportar
riscos no raonables ni assumibles, sense dret a devolució de l’import del curs

– Tot cas no previst en el present reglament serà resolt per l’organització
– La inscripció en el curs implica l’acceptació del present reglament
– La organització vetllarà perquè les activitats es facin amb la màxima seguretat possible

Lloc: Centre Excursionista de Catañunya - Carrer Paradís, 10 principal - Barcelona

Organitzador: CEC, CEG i UEC

Data límit: 2015-01-18

Preu: 330 euros (112 euros de l'ASIN 2)

Document: + informació (166.49 kb)