Actes

11 abril 2013

ELECCIONS A JUNTA DIRECTIVA DE L’A.E.BUFALÀ 2013

11 d'abril Assemblea general on es votarà a les possibles candidatures

El proper  dijous 11 d’abril es celebrarà l’Assemblea General en que es votarà a la nova Junta Directiva formada per socis i sòcies que seran els propers representants legals de la nostra entitat. L’assistència de socis i sòcies serà decisiva perque sigui tot un èxit aquestes eleccions.

L’assemblea començarà a les 20,30h en primera convocatòria i a les 21h en segona convocatòria.

La Junta Electoral està composada pels socis:
– Javier Rodriguez
– Carlos Ayuso
– Francesc Molins

El Calendari Electoral 2013 aprovat és el següent:

25 de febrer al 3 de març: S’exposarà el Cens Provisional d’electors i elegibles per a consultes o posibles reclamacions al taulell d’anuncis de la nostra entitat.
6 de març: Finalització del termini per presentar reclamacions al cens provisional.
9 de març: Finalització del termini per a la resolución de les reclamacions al cens per part de la Junta Electoral. Publicació del cens definitiu d’electors per a les eleccions.
11 de març: Inici del termini per presentar candidatura a membres de la Junta Directiva.
21 de març: Finalització del termini per a presentar candidatura a membres de la Junta Directiva.
22 a 25 de març: Termini per impugnar les candidatures.
26 a 28 de març: Termini per la resolución per la Junta Electoral de les reclamacions contra les candidatures. Proclamació de candidatures definitives a membres de la Junta Directiva.
11 d’abril: Assemblea general on es procedirà a dur a terme la votació a membres de la Junta Directiva, l’escrutini i la proclamació de la candidatura guanyadora.

Lloc: Agrupació Excursionista Bufalà - Campoamor, s/n (Poliesportiu Bufalà) - Badalona