Actes

17 abril 2016

CASTELLS DE LA SEGARRA

TOT UN PAÍS DESCONEGUT

Un cop més la nostra entitat junt a l’Associació d’entitats Excursionistes del Barcelonès organitzem una excursió, aquest cop  a La Segarra dintre del marc de NATURTRESC.

INSCRIPCIONS

Import de la inscripció: 20 euros Inclou: autocar, assegurança d’accident i documentació de l’excursió.
– El fet de no presentar-se en el lloc i a l’hora de sortida establets implica la pèrdua de tots els drets i de tota possibilitat de reclamació.
Solament seran vàlides les places pre-inscrites i confirmades segons el procediment establert i en cap cas són transferibles.
– Les places són limitades a dos autocars. Solament es tornaran els imports de les anul·lacions que s’hagin pogut cobrir amb altres inscripcions.

Inscripcions per interenet

Abans d’iniciar el procés de la inscripció es recomana llegir detalladament el procedimient a seguir.
Per a facilitar el procés es pot consultar el tutorial corresponent clicant aquí.
A partir de les 8 hores del dilluns dia 11 d’abril entrarà en funcionament i el formulari d’inscripcions estarà disponible les 24 hores del dia fins que s’esgotin las places disponibles o, com màxim, fins a les 21 hores del dijous dia 14 d’abril.
Les places destinades a aquest sistema d’inscripcions estan reservades a les persones que tenen accés a internet.

PARA ACCEDIR AL FORMULARI D’INSCRIPCIONS CLICAR AQUÍ

Pre-reserva de plaça per telèfon

A partir de l’11 d’abril i solament de les 17 a les 21 hores, s’ha de fer la pre-reserva de plaça al tel. 616 672 173.
Posteriorment s’ha de confirmar la inscripció per mitjà de l’ingrés (no transferència) de 20 euros al compte:
ES58 0081 0142 7100 0144 2547 Banc de Sabadell.
És imprescindible fer constar a l’ingrés el nom dels inscrits.
Si el dia 14 d’abril no s’ha fet l’ingrés es considerarà que la pre-inscripció queda anul·lada i, sense més avís, s’assignarà la plaça a altres pre-inscripcions en reserva.

FITXA TÈCNICA:

Sortida de Barcelona: Pl. Catalunya/Portal del l’Àngel

Hora de sortida: 7:30 h

Menjars a càrrec de l’excursionista: Esmorzar: àrea de servei o similar
Dinar: en el decurs de l’excursió

Retorn: Arribada a Barcelona sobre les 18:00 h aprox.

Longitud:
11,1 km aprox.

Durada:
3:30 h. Aprox.

Desnivells: 100 m de pujada i 100 m de baixada

Moncortès de Segarra

Recorregut: Cervera (510 m), la Cardosa (502 m), Montcortès de Segarra (470 m), cobert del Piquer (425 m) i Concabella (415 m).

ITINERARI A PEU

Iniciarem l’itinerari a peu a la sortida de la població de Cervera, en una rotonda que hi ha a la confluència de les av. Francesc Macià i Agramunt, prendrem una pista pavimentada en direcció nord, entre camps de conreu, que és el denominat Camí de la Cardosa. Passats uns 1,300 m, per un pas inferior, creuarem l’autovia A-2 i seguirem per la mateixa pista, en la mateixa direcció entre camps de conreu fins arribar a la Cardosa. A la sortida d’aquest llogarret prendrem una pista pavimentada en direcció nord entre camps de conreu. Passats uns 600 metres arribarem a una bifurcació on anirem a l’esquerra; deixarem unes runes i en uns 100 m arribarem a una altra bifurcació on anirem a l’esquerra i tindrem a la dreta una gran bassa artificial. Uns 300 m més endavant arribarem a una cruïlla on deixarem dues pistes a la dreta i seguirem per la de l’esquerra, entre camps de conreu en direcció sud-oest. En cosa d’uns dos km arribarem a la població de Montcortès de Segarra. Creuarem la població i prendrem una pista pavimentada en direcció nord entre camps de conreu. Deixarem pistes a dreta i esquerra fins, després de prop de 3 km,  arribar a una granja, on anirem per la pista de la dreta i als pocs metres prendrem la pista de l’esquerra entre camps de conreu. Passats uns 700 metres deixarem a l’esquerra l’accés al tossal del Tressens i a la dreta el Cobert del Piquer; uns 200 m després deixarem una pista que va a la població d’Hostafrancs. Passats uns 100 metres arribarem a una bifurcació on prendrem la pista de la dreta i deixarem a la dreta un cementiri. Més endavant deixarem dues pistes a la dreta i en arribar a una bifurcació, a l’esquerra del turó de la Pleta, anirem a la dreta, en paral·lel a la carretera L-310 fins arribar a Concabella.

Mapa de l’itinerari

 

 

Perfil de desnivells

 

 

CERVERA

És la capital de la comarca de la Segarra, el paisatge de Cervera mostra uns terrenys molt aprofitats, conreats arreu. El relleu del terme és força representatiu del paisatge de la comarca. Hi predominen les valls amples i generalment poc fondes, i emmarcades per llargues carenes pràcticament horitzontals.
La ciutat es caracteritza per la riquesa del seu patrimoni cultural i monumental. Un total d’onze monuments del municipi estan catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya: el castell (segle XI), l’església de Sant Pere el Gros (segle XI), el recinte emmurallat (segle XIV), la parròquia de Santa Maria (segles XIV-XV), l’edifici de la Paeria (segle XVII-XVIII), la Universitat (segle XVIII), el nucli històric, el Sindicat (segle XX) i els castells dels nuclis agregats Castellnou, la Prenyanosa i Malgrat.
El terme Cervera ja apareix en documents al segle XI. Probablement prové del llatí CERVARIA, “terra de cérvols”.
L’any 1026, tres famílies pageses, van construir un primer establiment a la Segarra, en aquells moments deshabitada. Més tard els comtes de Barcelona els van confirmar la possessió d’aquelles terres que havien ocupat, molt probablement per reafirmar el seu poder, ja que la Segarra era en aquells moments una zona fronterera entre el domini cristià i el musulmà, creant una primera fortalesa (castrum Cervarie).
L’any 1702 comença una guerra civil espanyola (la guerra de successió) i l’any 1705 la Corona d’Aragó canvià de bàndol. A Cervera hi havia partidaris de totes dues faccions. Amb el Decret de Nova Planta es van tancar totes les universitats concentrant-les a la universitat de Cervera.
L’any 1842 els estudis universitaris van ser traslladats a Barcelona, cosa que va representar una pèrdua econòmica important. L’arribada del ferrocarril a la ciutat l’any 1860 i la millora d’alguns serveis públics (com l’abastament d’aigua), juntament amb l’establiment de diverses indústries i d’un important comerç de vi, ocasionaren una certa revifalla econòmica.
L’aparició de la fil·loxera, va provocar la ruïna de moltes vinyes de la Segarra, cosa que provocà una forta crisi en el comerç vinater cerverí,

MONTCORTÈS DE SEGARRA

El castell de Montcortès és un castell de Montcortès de Segarra, al municipi dels Plans de Sió, a la Segarra. És un monument històric declarat bé cultural d’interès nacional
Està situat aïlladament a la part més alta del nucli, sobre una gran cinglera i davant una petita capella, a la part baixa del qual es troben les cases que posteriorment conformaren el poble.
Ja existia l’any 1095, quan el cavaller Guillem Isarn de Trevics deixà en testament al seu fill o filla que havia de néixer el castell de Montcortès. L’any 1306 consta com a senyor del lloc Berenguer d’Anglesola el qual també n’era d’altres indrets propers. El 1381 havia passat als Llompard. Bernat Berenguer de Llompard, senyor de Montcortès, fou l’impulsor de la construcció del convent de Santa Clara a Cervera.
L’obra del nou castell va donar com a resultat una majestuosa fortalesa que contrasta amb el petit nucli de Montcortès de Segarra, format per petites cases de pagès dels segles XVII i XVIII i l’església de Santa Anna, del segle XVI.
De planta rectangular, es poden distingir tres cossos ben diferenciats, el cos central utilitzat com a habitatge, les dues torres situades paral·lelament a l’esquerra de l’edifici, amb finalitats defensives, i un tercer cos situat a la dreta i de dimensions més petites destinat segurament a usos agrícoles.
Des de la façana principal es pot distingir la planta baixa amb la portalada d’accés d’arc de mig punt adovellat, i petites obertures en forma d’espitlleres, segurament utilitzada per finalitats agrícoles. Per damunt d’aquesta, s’alcen tres plantes superiors, la primera presenta finestres de mida mitjana i amb poc treball decoratiu. La segona planta, on segurament estava situada la planta noble, presenta tres finestres de grans dimensions amb motllures i brancals decorats. A la tercera planta o golfes, hi trobem una sèrie d’obertures en arc rebaixat de petites dimensions juntament amb les restes de tres matacans.
Les dues torres situades a l’esquerra, queden separades per l’edifici central, al qual s’hi pot observar una finestra de les mateixes característiques que les situades a la planta noble de la façana principal. Les torres presenten petites obertures en forma d’espitlleres i a la part superior tornem a trobar la sèrie d’obertures en arc rebaixat de petites dimensions juntament amb les restes de diferents matacans que ressalten el seu ús defensiu. Tot el perímetre de l’edifici presenta un gruixut ràfec de maó d’influència morisca com a element de decoració. El cos situat a la dreta de l’edifici, presenta una obertura per accedir al seu interior formada per un arc rebaixat adovellat, amb volta de canó al seu interior.

CONCAVELLA

És una entitat de població del municipi dels Plans de Sió a la comarca de la Segarra. Situat prop de la riba dreta del riu Sió, al voltant de l’antic castell de Concabella i de l’església parroquial de Sant Salvador.
La condició del seu noble alouer donà una important rellevància al castell de Concabella i a la seva església.
Església de Sant Salvador
Documentada l’any 1051, quan fou beneficiària d’un llegat de dues unces d’or per a sufragar les obres que s’hi feien. En l’acte de consagració del 1098 estava subjecta a Santa Maria de Guissona. Edifici del segle XIII, d’una sola nau coberta amb volta de canó de perfil apuntat i acabada amb un absis semicircular amb dues finestres. L’arc presbiteral es recolza sobre dos capitells. A banda i banda s’hi van afegir posteriorment dues capelles. La portalada s’obre a la façana de migdia dins d’un cos rectangular coronat per una cornisa sostinguda per permòdols. La porta, d’arc de mig punt, està ressaltada per tres arquivoltes en gradació que s’acaben sobre de sengles columnes amb capitells ornamentats amb motius vegetals. Al mateix mur s’hi alça el campanar de cadireta de dos ulls.
Castell
De planta rectangular, quasi quadrada, té tres torres, una en cada angle excepte al nord-est, i està bastit amb carreus regulars, molt ben picats i escairats. La façana principal era l’oriental i es troba elevada respecte del nivell del carrer; s’hi obre una gran portalada, amb un arc de mig punt amb grans dovelles. De la façana meridional, tot i que es troba amagada per cases adossades modernes, sobresurt una torre octogonal. A la façana occidental, que està coronada per una galeria formada per petits arcs de mig punt, s’hi obren dues finestres renaixentistes amb motllures i en una hi ha una curiosa ornamentació, amb emmarcament de fulles, una filera de caps humans a la llinda i bèsties als brancals, tot molt treballat. I a la façana nord hi ha una latrina, a l’altura de la planta noble.
Llegenda
Conta la llegenda que un barber de Concabella, en temps dels senyors feudals, no va poder pair que la seva esposa hagués passat la nit de noces amb l’amo del castell, que va fer ús del dret de cuixa, i va esperar el moment d’afaitar-lo per venjar-se’n. El va degollar. La senyora del castell va manar capturar el barber, empresonar-lo i decapitar-lo. El seu cap va ser col·locat dins d’una gàbia, que va fer penjar de la torre del castell, com a escarment per a tota la població.

NOTES IMPORTANTS

Solament poden assistir a l’excursió les persones que s’hagin inscrit seguint la normativa vigent.
– S’ha de portar roba adequada al lloc de l’excursió i al clima i calçat adequat per caminar per muntanya.
– La direcció de la caminada declina tota responsabilitat sobre els danys que es puguin produir els assistents pel no compliment de les normes establertes i/o de les indicacions que es puguin donar en el decurs de l’activitat i podrà no autoritzar la participació de les persones que el seu equipament o que les seves condicions físiques no es corresponguin als mínims que la caminada requereix.
– La pluja o el maltemps no seran motiu per a suspendre la sortida, si cal hi haurà una activitat alternativa per la zona de l’excursió.
– Es necessari presentar-se en el punt de sortida dels autocars amb temps suficient per poder verificar la relació d’assistents.
– La sortida dels autocars s’efectuarà amb el màxim respecte a l’horari establert.

ÉS IMPORTAT QUE ES CONSULTI LA NORMATIVA D’AQUESTA ACTIVITAT A L’APARTAT CORRESPONENT DEL WEB

Naturtresc-1.qxd