Actes

27 desembre 2013 - 30 desembre 2013

VIII ESTADES HIVERNALS PER A JOVES DE LA FEEC

Del 27 al 30 de desembre se celebraran les VIII Estades Hivernals per a Joves de la FEEC a la Vall de Freser, Coma de Vaca i Ulldeter. Aquestes estades van destinades a nois i noies d’entre 14 i 17 anys que disposin de la llicència de l’any 2013 (modalitat C o superior).

Els objectius principals són fomentar la pràctica de l’alpinisme entre els joves introduint els conceptes bàsics de seguretat hivernal i els mètodes de progressió més adequats a cada terreny, així com conèixer els mètodes d’assegurament en terreny nivós i l’autoprotecció en roca.

feec-estades-hivernals_2013

Hi haurà un màxim de 12 places que s’assignaran per rigorós ordre de recepció de la documentació, tanmateix no es realitzaran si no s’arriba a 8 inscrits. Tots aquells interessats en participar a les Estades hauran d’entregar el full de sol·licitud d’inscripció amb tota la seva documentació adjunta i el currículum esportiu a la seu social de la FEEC (Rambla 41, pral. 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat. El termini de recepció de sol·licituds serà el 8 de desembre.

Posteriorment la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com i quan hauran de fer l’ ingrés de la inscripció, el cost d’inscripció a les Estades serà de 100 euros per cobrir les despeses d’allotjament i dietes. El desplaçament fins al lloc de trobada i el de tornada a casa aniran  a càrrec de cada participant.

Els joves hauran de portar el seu propi material tècnic: arnés, casc, aparell de fre, mosquetons, cintes exprés, piolets, grampons, botes d’alta muntanya, entre d’altres que s’especificaran un cop inscrits.

Uns dies abans es farà a una sessió de presentació de les Estades a la seu social de la FEEC. Serà un moment de trobada entre els joves i els tècnics acompanyants, en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes relacionats.

Lloc: Vall de Freser, Coma de Vaca i Ulldeter. - -

Organitzador: FEEC

Data límit: 2013-12-08

Preu: 100 euros