2 novembre 2023

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 16 de novembre de 2023

El dijous 16 de novembre d’aquest 2023 tindrà lloc  l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de sòcies i socis a la nostra seu social. La primera convocatòria serà a les 20:30 h i la segona a les 21 h amb el següent: ORDRE DEL DIA – Lectura i aprovació de l’acta anterior – Informe de gestió, de […]