Curs d’Instructor/a d’Excursionisme

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) convoca un curs d’Instructor d’Excursionisme pels propers mesos d’octubre 2021 a febrer del 2022. L’instructor és la figura que de forma voluntària, realitza les tasques formatives i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista (https://www.feec.cat/formacio/formacio-federativa/).

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes, que ja siguin Monitors o instructors d’altres especialitats i que vulguin realitzar aquestes tasques a les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC, a més, ja han hagut de superar les proves d’accés al curs.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

 • Ser monitor o instructor federatiu i haver superat les proves d’accés al curs d’instructor d’Excursionisme.
 • Disposar del carnet federatiu 2021/2022.

Calendari del curs:

 • 23 i 24 d’octubre del 2021
 • 6 i 7 de novembre del 2021
 • 18 i 19 de desembre del 2021
 • 15 i 16 de gener del 2022
 • 12 de febrer del 2022

El calendari pot ser subjecte a algun canvi.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa. A part de les dates presencials també hi hauràn classes online entre setmana i treball e-learning a la plataforma de formacio.feec.cat.

Durada del curs: el curs té una càrrega lectiva de 100 hores (45 teòriques i 55 pràctiques). Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques.

Places: Hi ha un màxim de 12 places i el mínim per fer el curs és de 8 inscrits.

Preu d’inscripció: 290 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Procediment i termini d’inscripció: Les persones que vulguin inscriure’s al curs hauran de fer-ho a través del gestor d’inscripcions, a partir del mes de juny.

El termini d’inscripció s’indicarà un cop s’obrin les inscripcions.

CURS DE MONITOR/A D’EXCURSIONISME D’ENTITAT

Per aquesta tardor, l’Àrea de Formació i ECAM, convoca el segon curs de Monitor d’Excursionisme del 2021 pels mesos d’octubre a desembre.

La figura del Monitor és la que dóna suport en la dinamització de les activitats que organitzen les entitats excursionistes i a la vegada promou les diverses activitats de muntanya que s’hi organitzen. A més, és el primer pas per ser formador benèvol mitjançant la titulació d’Instructor de l’especialitat.

Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin realitzar aquestes tasques dintre les entitats i clubs excursionistes adherits a la FEEC i que ja hagin superat les proves d’accés al curs. L’objectiu del curs és donar coneixements tècnics i de seguretat per poder fer aquest suport en les activitats i a la vegada treballar eines de comunicació i per la dinamització de grups.

A continuació es presenten els detalls d’aquesta convocatòria:

Requisits d’accés:

 • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2021.
 • Haver superat les proves d’accés al curs.

Calendari del curs:

El calendari estarà penjat al web de la FEEC i pot estar subjecte algun canvi tant per la meteorologia com per les mesures del govern.

Totes les classes teòriques es faran en format online i e-learning.

Durada del curs: El curs té una càrrega lectiva de 90 hores teòric – pràctiques. Un cop finalitzat i superat el curs cal fer 90 hores de pràctiques.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 24 places i el mínim per fer el curs és de 12 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques s’adjunta a la circular i estaran publicats al web de la FEEC, juntament amb el programa.

Preu d’inscripció: 180 €. El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Inscripció: El termini d’inscripció serà el dia 10 d’octubre i les places s’assignaran per rigorós ordre de pagament. En cas d’exhaurir-se les places abans del termini es comunicarà a la pàgina web de la FEEC.

Per qualsevol consulta contactar amb area.formacio@feec,cat

Curs de Monitor de Marxa Nòrdica – Juliol

L’Àrea de Formació i ECAM convoca un curs de Monitor de Marxa Nòrdica durant el mes de juliol.

El curs federatiu de Monitor de Marxa Nòrdica constarà de 2 blocs i un període de pràctiques.


* El bloc comú, serà de muntanya, constarà d’unes 32h de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h. Amb aquesta formació es pretén que el soci conegui les principals nocions per moure’s per la muntanya de manera segura.

* El bloc específic, serà de Marxa Nòrdica i constarà de 24h aproximadament de formació presencial i semi presencial i un període de pràctiques de 45h . Amb aquesta formació es pretén que el soci federat conegui els principals continguts de la Marxa Nòrdica. Per accedir aquest bloc els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés.

Requisits d’accés:

 • Tenir el carnet federatiu de la FEEC del 2021.
 • Haver superat les proves d’accés al curs (només per la part de Marxa Nòrdica).

Calendari del curs:

 • Bloc Comú de Muntanya:  22 i 23 de maig i 12 i 19 de juny de 2021.
 • Bloc Específic de Marxa Nòrdica: 2, 3 i 4 de juliol de 2021.

– Prova d’accés: La prova d’accés del Bloc Específic de Marxa Nòrdica es farà el dissabte 26 de juny de 2021. És obligatòria per tothom i no pot ser convalidada.

El calendari pot ser subjecte a algun canvi. 

Durada del curs: Tant el bloc de comú de muntanya com l’específic de marxa nòrdica tindran una durada de 24 a 32h aproximadament amb classes online, presencials i treball e-elarning per fer a casa.

L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric.

Places: Hi ha un màxim de 20 places i el mínim per fer el curs és de 14 inscrits.

Lloc: Els llocs on realitzaran les sessions teòriques i les sortides pràctiques es comunicaran als inscrits a l’inici del curs, juntament amb el programa del curs.

Preu d’inscripció: La prova d’accés tindrà un cost de 25€ i el curs de 150€  (75€ cada bloc). El preu de la matrícula no inclou els desplaçaments, les dietes ni l’allotjament.

Inscripció: En cas de només fer la inscripció a la prova d’accés, un cop superada, aquesta tindrà una validesa de 24 mesos. Per altre banda, les persones que convalidin un dels dos blocs, com indica al final de la circular, no caldrà que facin la inscripció del bloc convalidat. 

El termini d’inscripció tant per la prova d’accés com el bloc específic de Marxa Nòrdica serà el 22 de juny de 2021 , i les places s’assignaran per rigorós ordre de pagament. En cas d’exhaurir-se les places abans del termini es comunicarà a la pàgina web de la FEEC.

Convalidacions: Per convalidar algun dels dos blocs, els socis ens han de fer arribar la documentació de les titulacions a area.formacio@feec.cat.

Les titulacions que es podran convalidar són:

Pel bloc específic de Marxa Nòrdica:

 • Instructor de Marxa Nòrdica INWA, FENWA i OWN
 • Qualsevol altre titulació haurà de ser valorada per l’ECAM

Pel bloc comú de Muntanya:

 • Monitor d’Excursionisme Federatiu o superior
 • Certificar d’Excursionisme o superior
 • Tècnic/a en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.

La informació més detallada del curs es pot consultar al web de la FEEC

o contactar amb area.formacio@feec.cat

Convocades les proves d’accés al CTEMC

Els propers dies 1 i 2 de maig de 2021 se celebraran les proves de selecció per entrar a formar part del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya de la FEEC (CTEMC), un dels referents a nivell internacional en la formació de joves esquiadors de muntanya de competició.

El període de preinscripció restarà obert fins al proper 27 d’abril de 2021, data màxima per rebre la documentació. Per accedir a les proves de selecció els nous candidats i candidates hauran de complir i justificar els següents requisits:

 • Estar en possessió del carnet federatiu FEEC modalitat D de l’any 2021.
 • Tenir a 31 de desembre de 2021 de 14 a 21 anys.
 • Historial esportiu, que garanteixi un nivell d’esquí alpí mig/alt.
 • Fotografia actual en format carnet (impresa i digitalitzada).
 • Certificat mèdic d’aptitud física per a l’esquí de muntanya. En cas de no presentar el document, declaració explícita de possessió d’aquest certificat.
 • Per als menors de 18 anys cal autorització materna, paterna o d’un tutor legal, especificant que l’esportista posseeix un certificat mèdic d’aptitud física per a l’esquí de muntanya.

Tots els esportistes de “nou ingrés” que accedeixin a les proves hauran de fer un ingrés de 20 euros mitjançant el gestor d’inscripció de la FEEC, i enviar la documentació requerida a l’Àrea Tècnica de la FEEC per correu electrònic a adjuntdirtecnica@feec.cat abans del 27 d’abril de 2021.

Les proves d’accés

Per tal de poder accedir al CTEMC cal realitzar unes proves, tant físiques com tècniques, per poder valorar el nivell inicial d’aquests esportistes de nou ingrés. L’objectiu d’aquestes proves és assegurar un nivell mínim per tal de poder treballar en la tecnificació dels esportistes integrants els propers anys.

Tots els esportistes de nou ingrés hauran de fer tots els testos tant tècnics com físics. En canvi, els esportistes que ja formen part del centre de forma consolidada només hauran de realitzar les proves físiques i entrevistes del diumenge.

Quant a la part tècnica, es farà l’anàlisi de diversos gestos tècnics. Aquests seran analitzats mitjançant un recorregut en un terreny propici per cada gest de forma immediata pels tècnics del centre.

Es realitzaran tests en un tram de lliscament amb pells, un tram de conversions, una zona de descens sense pells per terreny no trepitjat i en un tram amb pas patinador. Es valorarà la tècnica utilitzada en diferents aspectes segons el gest tècnic analitzat: la posició corporal, el treball dels esquís, la coordinació de moviments entre tren inferior i superior i l’efectivitat del gest tècnic. Per últim, també es realitzarà un circuit de canvis (test estàndard de 4 canvis realitzat dues vegades seguides) i que constarà de canvis de posar pells, treure pells, posar els esquís en la motxilla i posar els esquís als peus. En aquest test es valorarà el temps i la metodologia emprada.

Pel que fa a la prova física, els aspirants hauran de realitzar un test vertical amb esquís amb la intenció de demostrar la seva capacitat aeròbica i del qual es valorarà el temps realitzat per completar el recorregut. Aquest constarà d’un traçat de 200m de desnivell positiu i es farà amb sortides individuals per temps. A més, es revisarà la freqüència cardíaca a l’arribada a la meta i, per tant, els aspirants hauran de portar un pulsòmetre individual a la prova.

Finalment, el jurat de tècnics format per Pau Gómez, director del CTEMC, Gil Orriols, Tècnic del CTEMC, i Aribau Portillo, Tècnic del CTEMC, efectuarà entrevistes de 15 minuts de durada i amb horaris establerts per a cada esportista. En les entrevistes es faran preguntes referents a les motivacions, la voluntat de compromís, inquietuds i disponibilitat dels aspirants.

Lloc, dia i hora de les proves

Les proves d’accés al CTEMC es realitzaran a l’estació d’esquí de La Masella (Cerdanya) i el lloc de trobada pels esportistes de “nou ingrés” serà el pàrquing de Coma-oriola, el dissabte 1 de maig. En canvi, els integrants del CTEMC faran les seves proves a l’estació d’esquí La Molina (Cerdanya) i es reuniran al refugi de muntanya El Xalet UEC, el diumenge 2 de maig.

Els aspirants a ingressar al CTEMC faran les proves tècniques i físiques entre les 9.30h i les 14.30h del dissabte, i l’entrevista entre les 16h i 18h del mateix dia. En canvi, els que ja són integrants de l’equip faran les entrevistes personals i les proves físiques de registre entre les 9.30h i les 14.30 del diumenge.

En els propers dies s’acabarà de donar els detalls de la convocatòria per correu electrònic.

Material necessari

El material individual necessari per a participar en aquestes proves serà l’habitual de l’esquí de  muntanya: esquís, pals, botes, casc, motxilla, A.R.V.A. (detector de víctimes d’allaus), pala, sonda, grampons graduats correctament, pells, ulleres de sol i tempesta, dues capes de tren inferior i un paravent, tres capes de tren superior i un paravent, 2 parells de guants i una gorra.

Per a més informació referent a temes administratius, us podeu posar en contacte amb la FEEC al telèfon 934 120 777 o enviar un correu electrònic a adjuntdirtecnica@feec.cat.

XIIa edició dels concursos literari i fotogràfic dels ‘100 cims’

Un any més, i malgrat la situació de pandèmia que estem vivint, el Comitè dels “100 Cims” posa en marxa el concurs literari i el concurs fotogràfic “Fotocims”, que enguany arribaran a la dotzena edició.

Els concursos convocats són la part creativa del repte dels “100 Cims”. En el concurs literari, els participants poden descriure les impressions i vivències que han experimentat en les excursions a qualsevol dels 308 cims del llistat. Quant al concurs “Fotocims”, cal tenir en compte que les fotografies que seran admeses al concurs seran aquelles en les quals es pugui identificar algun dels “100 Cims” del llistat, ja sigui de lluny o de prop.

La dinàmica dels concursos serà la mateixa que en anys anteriors, però el termini de presentació dels treballs i les fotografies serà més llarg que en les altres edicions atès que la Trobada dels “100 Cims” està prevista per a la tardor a Alcanar.

Com a novetat per a l’any vinent, el Comitè està estudiant la possibilitat de convocar un concurs de vídeo on els federats puguin explicar l’ascensió a algun dels cims. En properes comunicacions s’ampliarà la informació al respecte.

Ja que la Trobada dels “100 Cims” no es va poder celebrar l’any passat degut a situació excepcional de la pandèmia, la d’aquest any aplegarà als federats que van completar el repte durant l’any 2019 i els que ho van fer el 2020.

BASES DEL CONCURS LITERARI

BASES DEL CONCURS “FOTOCIMS”

Torna el festival de cinema de muntanya de Torelló en format híbrid

La 38a edició del Festival de Cinema de Muntanya de Torelló arriba finalment del 22 al 31 de gener en format híbrid perquè tothom que hi vulgui assistir pugui fer-ho, independentment de la seva comarca, sigui presencialment o des de la comoditat del sofà de casa seva.

La celebració del certamen s’havia de produir el passat novembre, però la situació de l’actual pandèmia i les mesures del Govern de la Generalitat per intentar frenar la seva expansió van obligar el seu ajornament. Tot i això, la Covid no ha pogut frenar que se celebri finalment l’esdeveniment de 10 dies de duració, això sí, respectant les restriccions actuals.

Per poder-ho fer, el Festival ha ideat un format híbrid innovador. Les 36 pel·lícules que es disputen el premi Flor de Neu d’Or s’emetran en línia per primera vegada en 16 sessions temàtiques en una plataforma digital única i des d’on ja es poden comprar les entrades. A més, els que puguin desplaçar-se al Cirvianum de Torelló, podran assistir als actes d’inauguració, clausura i a tres conferències amb el Tibet com a tema central de manera gratuïta, i els que no, els podran veure en diferit des de casa a través de la plataforma Youtube.

Aquesta edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya destaca per ser la més internacional fins ara amb 126 produccions de 32 països diferents, entre els quals es troben països tan dispars com Armènia, Colòmbia, Egipte, Austràlia i Panamà. Així, l’esdeveniment aconsegueix una vegada més reunir a directors de tot el planeta en un espectacle únic dedicat a la muntanya. Però la volta al món no acaba aquí sinó que també viatjarem amb les pel·lícules d’aquest any que van des del mític ascens al cim de l’Everest, l’escalada esportiva al sostre més gran del món, l’arc de Getu (Xina), fins al descens de ràpel de la magnífica cascada Salto Àngel (Veneçuela).

La jornada inaugural d’aquest any, que se celebrarà divendres 22 de gener a les 19.30 h, es dedicarà al Tibet, en contraposició a l’Alaska i la Patagonia dels darrers dos anys, i es farà a través d’un espectacle cinematogràfic en el qual intervindran experts en la cultura, política, història i religió tibetana, com Josep Lluís Alay (tibetòleg, director de l’Observatori del Tibet i Àsia Central de la Universitat de Barcelona) i Thubten Wangchen (lama tibetà, director de la casa del Tibet de Barcelona i parlamentari del Parlament Tibetà a l’exili). També participaran Toni Arbonès (periodista i director del programa Els viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio), Núria Balagué (alpinista, ha escalat el Shisha Pangma i l’Everest, els dos pel Tibet) i Quim Casas (crític de cinema).

El 29 de gener se celebrarà l’acte de clausura on se sabran els guanyadors dels diversos premis que es disputen, com el premi Flor de Neu d’Or, al millor film de muntanya i el Premi FEEC a la millor fotografia relacionada amb la muntanya.

La formació de la FEEC segueix en marxa

La formació federativa de la FEEC segueix endavant tot i les dificultats actuals. Ho ha fet amb el curs d’Instructor d’Esquí de Muntanya iniciat el passat mes de desembre i el curs de Monitor d’Excursionisme. Les formacions es fan seguint els protocols de seguretat aprovats pel PROCICAT en relació amb les mesures COVID.

La formació d’Instructor d’Esquí de Muntanya es va iniciar amb dues jornades a La Molina (Cerdanya) on els 12 alumnes participants, acompanyats dels tècnics Pau Gómez i Gil Orriols, van posar en pràctica elements tècnics i processos d’aprenentatge de l’esquí de muntanya.

El estudiants van iniciar el segon bloc a l’estació de Tavascan (Pallars Sobirà) i van comptar amb el tècnic d’Esquí de Muntanya i integrant del cos de bombers GRAE, Ricard Balaguer, per aprendre sobre seguretat hivernal, cerca de víctimes en allaus, tècniques de progressió i nivologia. La formació es va fer al Port de la Bonaigua, frontera entre el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran, on van continuar amb la part de seguretat, tècniques de progressió, metodologia i traçatge.

La formació d’Instructor d’Esquí de Muntanya té una durada de 80h lectives i 90h de pràctiques a entitats FEEC. L’instructor és la figura que, de forma voluntària, realitza les tasques formatives i a la vegada organitza, dirigeix i controla les activitats de muntanya que es fan a l’entitat excursionista.

Pel que fa al de Monitor d’Excursionisme, aquest va iniciar-se en format online durant el confinament i es van anar incorporant les classes pràctiques presencials a mesura que les restriccions del Govern ho permetien. Aquest curs, amb una durada de 90h lectives i 90h de pràctica amb formació exclusivament de muntanya, finalitzarà el dia 24 de gener amb una avaluació pràctica. Durant aquests mesos, els alumnes han après sobre la dinàmica de grups, seguretat, medi, orientació, conducció de grups i legislació amb el suport de diferents tècnics ECAM coordinats per l’Anna Moragues.

Aquests cursos formen part de la formació federativa reconeguda per la FEEC amb el suport de la Secretaria General de l’Esport – Escola Catalana de l’Esport i és de caràcter benèvol, vàlid dins l’àmbit federatiu i de les entitats excursionistes.

La FEEC ofereix un ampli ventall de formacions

A part del curs d’Instructor d’Esquí de Muntanya i el de Monitor d’Excursionisme, i sempre que les mesures del Govern ho permetin, la FEEC també preveu iniciar aquest any diverses altres formacions federatives, combinant la teórica online, el treball e-learning i les classes pràctiques presencials:

Els alumnes que vulguin accedir a les formacions, han de passar unes proves d’accés que organitza la FEEC, en el cas dels cursos federatius.

Quant a la formació reglada, competència del Departament d’Ensenyament de la Generalitat juntament amb el professorat de l’ECAM, durant els pròxims mesos se celebraran les proves d’accés a Tècnic de Marxa Nòrdica  (27 de febrer) i Cicle inicial de Senderisme i Mitja Muntanya (28 de gener). Així també se segueixen impartint els diferents cursos de tècnics de muntanya i escalada als instituts públics de Catalunya on la FEEC col·labora.

Els cursos compten amb noves eines digitals

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya segueix apostant pel format e-learning per la part teòrica de les formacions, sempre mantenint la qualitat i l’assoliment dels objectius del curs. Aquest any els alumnes comptaràn amb un Moodle renovat, molt més atractiu i intuitiu, on trobaràn tot tipus de documents i eines diverses elaborades pels professors perquè els alumnes puguin realizar un treball continuu des de casa seva.

Nova temporada de llicències per al 2021

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) presenta l’inici de la nova temporada de llicències federatives 2021. Ho fa amb l’estrena oficial de la imatge FEEC d’aquest any i deixant enrere la imatge del centenari que s’ha celebrat durant aquest 2020.

Sota el lema “Dibuixa el camí, sent la muntanya” la FEEC inicia un any on esperem començar a recuperar la normalitat i on es vol apostar per la defensa dels valors de la muntanya i la protecció d’aquesta.

La FEEC comença  la nova temporada de llicències per al 2021, aprovades a l’Assemblea General Extraordinària, celebrada telemàticament el passat dissabte 28 de novembre. La llicència federativa per al 2021 començarà a ser vàlida a partir de l’1 de gener, encara que s’hagi expedit abans. Serà a partir del 4 de desembre quan es podran començar a tramitar les noves llicències per al 2020.

Totes aquelles persones interessades en federar-se poden consultar el directori d’entitats i escollir aquella a través de la qual es volen federar.

Novetats en la llicència federativa per al 2021

La llicència federativa presenta poques novetats aquest any. Des de la FEEC s’ha aconseguit mantenir el preu de totes les llicències federatives en un any on ha augmentat de forma significativa el nombre d’expedients oberts a federats.

Pel que fa a la pòlissa de Responsabilitat Civil, s’augmenta el límit assegurat per sinistre d’1.500.000 € a 1.700.000 €  i l’àmbit de cobertura territorial seguirà fixat a tot el món excepte Estats Units i Canadà. Aquesta millora és molt important pels federats que practiquen esport en altres països.

Si tenim en compte la pòlissa d’accidents, es mantenen les modalitats consolidades i s’afegeix la pràctica del Cotxe Esportiu (X-rover).

A més a més es presenten com a novetats importants la cobertura per als federats assistents a cursos organitzats per la FEEC, la repatriació d’objectes personals (equipatge, material de muntanya…) d’un federat mort o ferit greu a la destinació d’origen i la cobertura del trasllat del federat després d’una hospitalització si aquest no té un transport propi per tornar al seu domicili.

La llicència de la FEEC aposta en aquests temps difícils per una cobertura exclusiva laboral per a federats, d’un capital diari de 16 €, amb franquícia de 7 dies i un màxim d’un any, prima anual de 65 € i cobertura en cas d’incapacitat temporal del federat derivada d’un accident cobert per la pòlissa d’accidents de la FEEC.

Vols formar part de la Selecció Catalana d’Escalada Esportiva? I del CTEEC?

L’Àrea Tècnica de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) obre la convocatòria a les proves d’accés al Centre de Tecnificació d’Escalada de Catalunya (CTEEC) i a la Selecció Catalana d’Escalada Esportiva.

Centre de Tecnificació d’Escalada Esportiva de Catalunya (CTEEC)

El CTEEC de la FEEC té la missió de preparar esportistes joves del territori català per a les competicions internacionals, en les modalitats d’escalada esportiva i escalada en bloc. Els esportistes segueixen un programa d’entrenament planificat i orientat a obtenir el rendiment més òptim, en funció de les seves característiques (nivell tècnic i físic en el moment d’ingrés) i del calendari de competicions de cada temporada.

Aquest 2020, el CTEEC estarà format per un total de 16 esportistes aproximadament, en funció de la participació i el nivell dels i les aspirants a les proves d’accés. La intenció prioritària del CTEEC és tenir esportistes a totes les categories masculines i femenines. Entre tots els seleccionats es faran dos grups de vuit, un de caràcter més competitiu i l’altre de caràcter més formatiu, sense apartar-se de la competició.

Les inscripcions estan obertes fins al 8 de gener de 2020 i es poden formalitzar a través d’aquest enllaç. Les proves de selecció es duran a terme l’11 de gener de 2020 de 9:00 a 15:00 h a la Sala Golem d’Arenys de Munt i estan limitades a esportistes nascuts des del 2005 al 2010. Tots aquells i aquelles esportistes que vulguin formar part del CTEEC però no puguin assistir a les proves d’accés, cal que enviïn un correu electrònic a l’Ivan Terricabras, director del CTEEC, a cteec@feec.cat, amb còpia a joel.vila@feec.cat i exposin els seus motius.

Selecció Catalana d’Escalada Esportiva

Per a la propera temporada, la FEEC vol formar un equip de competició en categoria absoluta que la representi en les diferents competicions oficials i altres susceptibles de participar a nivell nacional o internacional.

Per fer l’equip, a part dels criteris de selecció caldrà formalitzar la inscripció abans al 8 de gener de 2020 a través d’aquest enllaç. Un cop l’esportista sigui preseleccionat caldrà que es presenti a una convocatòria prèvia que inclourà una entrevista. Aquesta convocatòria serà l’11 de gener de 2020 de 9:00 a 15:00 h, a la Sala Golem d’Arenys de Munt.

Nova temporada de LLICÈNCIES per al 2020

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) presenta l’inici de la nova temporada de llicències federatives 2020. Ho fa amb l’estrena oficial de la imatge del centenari de la FEEC que se celebrarà a partir del pròxim 11 de febrer de 2020, data en què es remonten els origens de la federació.

La FEEC comença la nova temporada de llicències per al 2020, aprovades a l’Assemblea General Extraordinària, celebrada a Sant Cugat el passat dissabte 30 de novembre. La llicència federativa per al 2020 començarà a ser vàlida a partir de l’1 de gener, encara que s’hagi expedit abans. Serà a partir del 3 de desembre quan es podran començar a tramitar les noves llicències per al 2020.

A l’ AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA BUFALÀ es podrà passar a partir del proper dimarts 10 .

Tingueu present que la nostra entitat obrirà els dimarts i dijous de 20h a 22h per tal d’oferir el servei de renovació o altes de Llicències pel proper 2020.

 

Una imatge del passat

La FEEC ha triat per aquest 2020 recuperar la seva història i la imatge de la nova llicència federativa fa una mirada al passat amb una fotografia de J.Ballbé cedida per l’ACE Mataró on es poden veure excursionistes l’any 1929 pujant al Pedraforca a l’hivern.

Aquesta imatge també ha servit per donar continuïtat als audiovisuals que la FEEC ha fet els tres darrers anys en l’inici de les seves temporades. En aquesta ocasió el protagonisme és per la història de la federació i per buscar esdeveniments aconseguits els darrers anys per gent de muntanya del país. No només èxits esportius visibles, sinó també aquells reconeixements personals que molts cops no trobem en llocs destacats de les informacions de muntanya.

D’aquesta manera noms com Jordi Pons, Núria Picas, Roger Cararach, Ferran Latorre, Clàudia Galícia, Genni Archetti i Araceli Segarra s’han convertit en els protagonistes d’aquest audiovisual que sota el leitmotiv “Sent la muntanya, 100 FEEC” busca recordar tot allò que hem fet i que encara ens queda per fer.

Novetats en la llicència federativa per al 2020

Pel que fa a la pòlissa de Responsabilitat Civil, s’augmenta el límit assegurat per sinistre d’1.000.000 € a 1.500.000 €  i l’àmbit de cobertura territorial a tot el món excepte Estats Units i Canadà. Aquesta millora és molt important pels federats que practiquen esport en països per als quals fins ara no teníem cobertura, ja que actualment teníem àmbit de la Unió Europa i Andorra. Inclosa per a membres ECAM sempre que estiguin realitzant cursos de la FEEC.

Si tenim en compte la pòlissa d’accidents, s’inclou la marxa aquàtica a totes les modalitats i l’ slackline a la modalitat C (fins a 50 centímetres d’altura i amb una cinta d’un mínim de 25 centímetres d’ample). També l’espeleologia en mines, l’esquí fora de pistes o freeride, la marxa nòrdica en casc urbà i la modalitat de Curses Trail Júnior per a menors dins la modalitat C sub-14 i sub-17. S’elimina la limitació de 90 dies per l’assistència a cursos oficials de monitor, professor o entrenador en esports FEEC a l’estranger i s’amplia l’àmbit territorial de cobertura per senderisme al Pirineu francès i en zones d’influència a la modalitat C. A més s’inclou una cobertura expressa a accidents per causa d’electrocució. I es crea una cobertura exclusiva per a federats professionals autònoms, d’un capital diari de 16 €, amb franquícia de 7 dies i un màxim d’un any, prima anual de 65 € i cobertura en cas d’incapacitat temporal del federat derivada d’un accident cobert per la pòlissa d’accidents de la FEEC.

196 Registres trobats

Pàgina següent »