Estades UIAA Youth Camp

19 de febrer 2023 / 25 de febrer 2023

Guillestre, Alps Francesos

Guillestre, near Briançon in south alp of France (region Rhone Alpes, department 05, “Hautes Alpes)

 

Preu 300€

La UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation) convoca  estades d’Escalada amb gel per a joves de 16 a 26 anys a Guillestre, sud de França, regió Rhone Alps.

L’objectiu principal d’aquest campament d’escalada en gel és permetre als joves practicar moltes formes d’escalada en gel: un sol tram o vies amb múltiples pistes, i també com gestionar l’entrenament.

El campament està obert a escaladors internacionals d’entre 16 i 26 anys. Els participants menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un escalador/entrenador adult, que els pugui fer càrrec. durant aquesta trobada.

El programa complet i els detalls de les estades, es poden trobar aquí. Per obtenir més informació sobre la Comissió Jove de la UIAA, feu clic aquí. També hi ha més informació disponible al lloc web de la FFCAM.

S’oferiran places com a màxim de 4 participants d’una mateixa federació. Els participants han de poder assolir un grau de 5b d’escalada en roca , i han de ser autònoms per gestionar l’assegurament.

Material: Arnès d’escalada, sabates d’alpinisme d’hivern amb grampons de gel, casc d’escalada, dispositiu d’assegurament i 5 cintes exprés  (estàndard UIAA/CEN), 2 piolets, un dispositiu detector d’allaus (es pot llogar ), 5 cargols de gel, ulleres de sol i crema, sac de dormir, llanterna, roba d’escalada d’hivern i kit de bany, ampolla d’aigua, qualsevol medicament personal.

Assegurança: els participants han de disposar d’ una assegurança per accident, rescat, responsabilitat civil i viatges que sigui vàlida per participar al programa d’escalada i trekking (llicència FEEC). Aquesta assegurança, s’ha de presentar als organitzadors a l’arribada.

Preu: 300€ per participant, a pagar a l’arribada a l’organitzador. Allotjament, pensió completa, despeses de gestió i d’organització incloses. No inclou picnic del migidia.

Punt de trobada:

– Gite, hi ha un tren entre Briançon i Gap, amb parada a Montdauphin i després una llançadora fins a Guillestre.

– Aeroport de Blagnac (Toulouse) el dissabte 18 de febrer (aleshores viatjar el dia 19 en un minibús amb altres participants de Toulouse).

Tota la informació a la seva pàgina web

 

Objectius

L’objectiu principal d’aquest campament d’escalada juvenil és practicar diferents formes d’escalada en gel.

Document: INSCRIPCIÓ (728.62 kb)

Tècnic Esportiu de Nivell 1 de Marxa Nòrdica – Nivell Formació Reglada

25 de febrer 2023 – 8h / 21 de maig 2024 – 18h

Escola Catalana de l’Esport

Av. dels Països Catalans, 40-48, 08950 Esplugues de Llobregat

 

Preu 608’37€

Contacte

934120777 / area.formacio@feec.cat

Terminis d’inscripció

S’obre convocatòria a Tècnic Esportiu de Nivell 1 de Marxa Nòrdica pels mesos de març a juny del 2023.

Aquesta és una formació oficial i reconeguda a nivell de tot l’estat espanyol i permet la inscripció directa al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

Per inscriure’s a les proves d’accés, al bloc específic i al període de pràctiques, l’alumne haurà de presentar tota la documentació que s’especifica en el full d’inscripció a les proves, a més del full d’inscripció al curs, presencialment a la seu de la FEEC. La inscripció es farà per ordre de presentació de la documentació i no s’acceptarà cap inscripció que no estigui completa.

Es farà la inscripció a la prova d’accés i al curs a la vegada però únicament s’haurà d’abonar el preu de les proves d’accés, un cop realitzades les proves d’accés, les primeres vint persones aptes tindran plaça al curs. En cas de ser apte però quedar fora del curs per manca de places es farà una llista d’espera mantenint l’ordre d’inscripció, per anar completant les places en cas de renuncia.

Per participar a la prova d’accés i al curs és necessari tenir llicència federativa de la FEEC o ser sòcia de ple dret de l’Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya.

Informació de les proves d’accés, curs i pràctiques.

Documentació per la inscripció a les proves d’accés i al curs:

 • Sol·licitud d’Inscripció de les Proves d’Accés
 • Fotocòpia compulsada del graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior. També es podrà portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
  Fotocòpia compulsada del DNI. També es podrà portar l’original i fotocòpia i es comprovarà en el moment de l’entrega.
 • 1 fotografia mida carnet.
 • Llicencia federativa en curs*.
 • Document justificatiu del pagament de la prova d’accés (a l’hora de fer l’ingrés indicar Nom i cognom + MN)
 • Sol·licitud d’inscripció al curs
Document: DISTRIBUCIÓ CONTINGUTS (79.36 kb)

Curs d’Instructors de Curses per Muntanya

 

18 de març 2023 – 9h / 13 d’abril 2023 – 18h

Vic

 

Preu 250€

L’ECAM obra el curs d’Instructor de Curses per muntanya durant els mesos de març i abril del 2023 a la localitat de Vic.

El Curs d’Instructor de curses per muntanya de la FEEC té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.

Competències

 • Dinamitzar les activitats de curses per muntanya dins de les entitats i els clubs excursionistes.
 • Promoure les activitats de curses per muntanya a les entitats excursionistes, donant suport tècnic i de seguretat (tècnica i material).
 • Coordinar les activitats formatives a l’entitat i a la vegueria.
 • Assessorar en les activitats relacionades amb les curses per muntanya.

Durada

El curs tindrà una durada de 3 caps de setmana presencials de teòrica i pràctica,a part de classes online entre setmana i un dijous d’avaluació pràctica – teòrica online. La càrrega lectiva serà d’unes 55h repartides entre contingut en línia, online i presencial.

Dates i lloc de realització

* El calendari detallat, està penjat al web de la FEEC, aquest pot estar subjecte a canvis.

Les places del curs s’assignaran per ordre d’inscripció i de recepció de la documentació amb un màxim de 30 inscrits. Si hi hagués més sol·licituds que places, tindríem preferència aquells esportistes que per currículum tenen més experiència en la matèria.

Requisits previs dels alumnes

Els requisits mínims per apuntar-se en aquests cursos son:

 • Tenir més de 18 anys al dia de la formalització de la inscripció del curs.
 • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.
 • Aportar un certificat mèdic o prova d’esforç.
 • Es valorarà l’experiència com a corredor. – Currículum.
 • Està en possessió del Nivell I d’Excursionisme, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats o Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport demostrant formació amb muntanya. Els aspirants que no tingui cap d’aquestes formacions, hauran de cursar la formació federativa Bloc Comú.

Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar el curs tindran fins uns màxim de 2 anys després de la data de matriculació per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.

Continguts

 • Història de les Curses per Muntanya.
 • Context actual de les Competicions de Curses per Muntanya.
 • Normatives i condicions del medi en el que es desenvolupen les Curses per Muntanya.
 • Reglament i organització de curses per muntanya.
 • Iniciació a les Curses per Muntanya.
 • Tècnica i Tàctica de les Curses per Muntanya I i II.
 • Preparació física de les Curses per Muntanya I i II.
 • Material en Curses per Muntanya.
 • Prevenció de lesions.
 • Psicologia i psicopedagogia aplicada a les curses per muntanya.
 • Seguretat en curses

Inscripció i termini

La inscripció i el pagament s’ha de realitzar al gestor de d’inscripcions de la FEEC fins el 10 de març de 2022

Preu

El preu del curs és de 250€.

Avaluació

Al final de la formació s’haurà de superar una avaluació teòrica, així com un còmput d’hores de pràctica específica dinamitzant un grup de curses per muntanya.
L’assistència a les sortides pràctiques, teòriques presencials i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20 % del contingut teòric.

Pràctiques

Un cop finalitzat el curs, els alumnes hauran de fer unes pràctiques de 90h en qualsevol entitat FEEC.
Aquestes podran ser convalidades en cas que l’entitat o club certifiqui haver complert amb aquestes hores. La FEEC proporcionarà als alumnes que ho desitgin diferents entitats repartides per tot Catalunya per fer les pràctiques.

Contacte i informació

Per més informació contactar amb ecam@feec.cat , consultar el web de la FEEC o al 683701521.
Els alumnes que superin el curs obtindran el títol federatiu d’instructor de curses per muntanya.

Objectius

Té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació

Provés Accés Monitors i Instructors d’Excursionisme -Formació Federativa –

14 de gener 2023 – 8.00 – 14.00

 

La Nou del Berguedà

Lugar Casa Cal Jan, 0 S N, 08698 Nou De Bergueda ( La ), Barcelona

 

Preu 30-50€

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta muntanya (ECAM) de la FEEC convoquen les proves d’accés pel dia 14 de gener a la Nou del Berguedà (Monitors i Instructors), si per condicions del terreny no es pugues fer a la Nou del Berguedà es faria a Montserrat.

 • Monitor d’Excursionisme
 • Instructor d’Especialitat

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament de l’excursionisme. Per altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades en obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els propers dos anys o dues convocatòries.

Totes aquelles persones interessades en presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. El termini és el 10 de gener.

Les taxes d’inscripció a les proves són:

 • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
 • Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 15 inscrits en el cas dels monitors i un mínim de 5 inscrits en els casos dels instructors de cada especialitat. És requisit indispensable disposar de la llicència federativa de l’any en curs i adient a l’especialitat i tenir més de 18 anys.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia federació.

IMPORTANT: Els alumnes que s’inscriguin a les proves per recuperar alguna de les parts, ho hauran de fer a través del correu electrònic area.formació@feec.cat .

Objectius

Comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment

Noves regulacions d’escalada al PN del Montgrí

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter regularà l’escalada a l’interior del Parc per preservar-ne millor la biodiversitat, especialment les aus que hi habiten. La regulació s’ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors i escaladores on ha destacat la feina dels grups d’escaladors de; “fills del Montgrí” i de “Roca Nua” com amb la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC). També hi ha col·laborat el Cos d’Agents Rurals.

La nova regulació que es començarà a aplicar al PN del Montgrí permetrà la creació de la primera zona exclusiva d’escalada tradicional de tota la península. Els penya-segats del PN han quedat marcats com a zones protegides on només s’hi podrà practicar escalada tradicional. A més a més s’ha establert un calendari per a poder regular l’accés en determinats moments de l’any que afecti a la flora i la fauna de la zona.

Un pas endavant per a la convivència d’esport i natura 

Els penya-segats del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter són una zona ZEPA, és a dir, d’especial protecció per a les aus. Hi crien un conjunt d’aus protegides, com ara l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el duc (Bubo bubo) i el corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis). Així mateix, també s’hi localitzen plantes de molt interès i protegides a Catalunya com el frare cugot (Arisarum simorrhinum), l’ensopeguera (Limonium revolutum), Silene sedoides i Prangos trifida.

La pràctica de l’escalada pot alterar el seu cicle vital, ja que són aus sensibles que busquen llocs de cria tranquils i inaccessibles. Per evitar la pèrdua de les zones de nidificació i recuperar les poblacions, es delimitaran una sèrie de zones regulades on només es podrà escalar fora del període de nidificació. Al mateix temps, hi haurà d’altres zones lliures on l’escalada estarà permesa durant tot l’any. A la resta del Parc, la pràctica de l’escalada està prohibida.

Les principals zones d’escalada se situen a l’entorn de la muntanya d’Ullà, a l’àrea de Montgrí i Montplà, a Torre Moratxa, a Rocamaura est i oest (l’Estartit), la litoral de Montgrí (des del Racó del Rossinyol i cala Pedra fins al Negre i el port de Falaguer) i als penya-segats de Punta Ventosa-Milà. En el sector de la costa del Montgrí es practica l’escalada tradicional, mentre que l’escalada esportiva es podrà practicar a Punta Ventosa (litoral) i en determinats sectors de la muntanya d’Ullà, Montgrí, Montplà, Torre Moratxa i Rocamaura.

Entre tots aquests espais se sumen 224 vies d’escalada, de les quals 193 han estat qualificades de zones lliures i 31 de zones regulades. En les zones regulades, la pràctica de l’escalada només està permesa fora de les temporades de nidificació, que serà de juliol a octubre a les zones on viu l’àguila cuabarrada, el duc i el corb marí emplomallat, i de l’1 d’agost al 15 de gener, a les zones on hi ha el falcó pelegrí.

Tant per fer ús de les zones de lliure escalada com de les zones amb una regulació temporal, no caldrà demanar cap autorització específica sempre que es respecti la normativa. Sí que caldrà una autorització prèvia en el cas que es vulguin obrir noves vies d’escalada.

Així mateix, per vetllar pel compliment de la regulació i avaluar el seu funcionament s’ha creat una comissió específica on hi ha integrats representants del Parc Natural, dels Fills del Montgrí (escaladors esportius), Roca Nua (escalada tradicional al litoral), FEEC i del Cos d’Agents Rurals.

Reproductor de vídeo

Obert el període per a federar-se per al 2023

A partir del 5 de desembre d’aquest any tots els federats i federades de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) podran renovar la seva llicència federativa per al proper any 2023. Aquells que encara no ho són també podran federar-se per a l’any vinent. Com sempre, les llicències seran efectives a partir de l’1 de gener de 2023 i fins al 31 de desembre del mateix any.

La tramitació o renovació de la llicència federativa, com ja és habitual, s’haurà de fer a través d’una entitat o club de la FEEC o en el cas d’aquelles persones que es federin per primera vegada, també es podrà fer en línia a través del web de la FEEC.

EL NOSTRE LOCAL ROMANDRÀ OBERT ELS DIMARTS I DIJOUS DE 19 a 21 h a partir del dimarts 13 de desembre per a poder fer tots els tràmits de LLICÈNCIES FEDERATIVES, RENOVACIÓ QUOTES de SÒCIES i SOCIS, etc.

Aquest any la llicència federativa vol ser també un homenatge al Comitè Català de Senders amb un disseny de la il·lustradora Anna Mongay.

Avantatges de federar-se a la FEEC

Ser federa’t de la FEEC té molt avantatges, entre ells, descomptes als refugis de la FEEC, descomptes en més de 400 establiments i serveis, la revista Vèrtex gratuïta a partir de la llicència B, descomptes en cursos d’activitats de muntanya, assegurança mèdica insclosa en les inscripcions de les competicions de la FEEC, assegurança d’accident i responsabilitat civil, cobertura en rescat i assistència sanitària de caràcter urgent, entre molt altres beneficis.

Novetats 2023:

 • Descomptes a Refugis d’Aragó, Navarra, País Basc i Astúries amb targeta FEEC. Els federats de la FEEC no caldrà que habilitin la seva llicència per a tenir descomptes.
 • Consideració d’accident esportiu a afeccions especials, com ara les congelacions, hipotèrmia, hipertèrmia, mal d’alçada o mal “agudo” de muntanya, edema pulmonar i cerebral, ceguera de las neus, etc.
 • Rescat inclòs per accident o aquest si és un risc per a la vida del federat/ada.
 • Incloses les mossegades d’animals, picades d’insectes, caiguda de llamp..
 • Inclosa la bicicleta de muntanya o BTT elèctrica, amb les mateixes limitacions de cobertura que l’any 2022, a la modalitat C.
 • Queda garantida la cobertura per a federats/ades en totes les modalitats a persones amb alguna discapacitat, sense cap mena de discriminació.
 • La meteorologia no considerada com a negligència que pugui anul·lar altres cobertures.
 • Trasllat de l’hospital al domicili: màxim 100 km.
 • Asisstència psicològica per a acompanyants d’un traspassat.

Acord de correspondència mútua de refugis

Com a novetat per a l’any 2023 i gràcies a l’acord de correspondència mútua de refugis al qual es van sumar el passat mes de novembre la Federación Deportes Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias, la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada y la Federación Aragonesa de Montañismoels federats i federades de la FEEC també podran gaudir de descomptes en els refugis federatius d’Aragó, Picos de Europa, Euskadi i Navarra.

Podeu consultar tant la llista de refugis com les Federacions actualment adherides a l’acord de correspondència a través del web: www.correspondenciarefugios.org.

Consulta els preus de les llicències federatives de l’any 2023

Convocades les proves d’accés a les titulacions de tècnics d’esport en muntanya i escalada

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca proves d’accés a les titulacions de Tècnics d’Esport en Muntanya i Escalada. La Inscripció estarà oberta fins al pròxim 23 de novembre i inclouen les especialitzacions en Senderisme i Alta Muntanya.

Per poder accedir a aquestes proves cal accedir al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i mirar els requisits i el material necessari per a cada prova.

La formació oficial i reglada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat

La formació oficial i reglada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té validesa acadèmica i professional a tot l’Estat espanyol, i capacita per exercir professionalment en qualsevol tipus d’activitat de l’especialitat cursada.

Aquesta formació s’imparteix en Instituts arreu de Catalunya. A nivell públic en trobem quatre, on la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) col·labora aportant el professorat dels blocs específics de cada especialitat. Són els següents: Institut Abat Oliba de RipollInstitut del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Catalunya a Sant Cugat del Vallès i Institut de la Pobla de Segur.

Els nivells de la titulació de formació reglada

Aquesta titulació consta de dos o tres nivells de formació, segons l’especialitat. El certificat de primer nivell d’excursionisme, comú per totes i obligatori per poder accedir a nivells superiors; el segon nivell, corresponent a Tècnic d’esport en cada especialitat (escalada, alta muntanya, muntanya mitjana i descens de barrancs), i el tercer i últim nivell, corresponent a Tècnic Esportiu Superior de les especialitats d’escalada, alta muntanya i esquí de muntanya.

Fira de l’Esport – 3 setembre al Passeig Marítim

FIRA DE L’ESPORT DE BADALONA

Data: 3/09/2022

Horari: de 9 a 21 h

Lloc: passeig Marítim (alçada c/ Cervantes)

A la Fira de l’Esport organitzada per l’Ajuntament de Badalona i les diferents entitats esportives de la ciutat, es duran a terme nombroses activitats esportives per a donar a conèixer als visitants de la Fira, els esports que es poden practicar a Badalona i les entitats i els clubs que els fomenten.

I com no podia ser d’una manera la nostra entitat estarà present per tal de donar-nos a conèixer !!!

US HI ESPEREM !!!

Tornen les estades de descens de barrancs

L’Àrea de Formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ha obert les inscripcions a les estades de descens de barrancs per nois i noies de 18 a 25 anys es realitzaran els dies 24 i 25 de setembre a l’Alt Urgell al càmping d’Oliana.

L’objectiu de les estades per a joves és el descobriment de l’activitat del descens de barrancs i la formació tècnica adient a les necessitats de cadascú. Aprendre i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretat del descens de barrancs i adquirir el nivell suficient per poder progressar per barrancs de nivell de dificultat baixa amb autonomia.

Hi ha un màxim de 12 places i les estades no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits. Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi hagués més sol·licituds que places, tindran preferència aquells esportistes que no hagin participat prèviament en estades de la mateixa modalitat, en primer lloc i en altres estades de la FEEC en segon.

Els i les joves interessats a participar han de tenir una forma física adient i haver practicat l’especialitat anteriorment, així com disposar del material necessari. Per preinscriure’s haurà d’entregar la sol·licitud d’inscripció, el currículum esportiu i la documentació adjunta que es requereix a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 principal, 08002 Barcelona), enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat.

El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de setembre de 2022.

Posteriorment, la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la inscripció. La taxa d’inscripció serà de 116 € i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes. Els desplaçaments fins al lloc de trobada i el de tornada aniran a càrrec de cada participant.

La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades per videoconferència, la FEEC farà arribar el link de la reunió a tots els participants. En aquesta reunió, es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització, logística, el material i altres temes d’interès relacionats.

Nou mapa per a conèixer les principals regulacions als Parcs Naturals catalans

La pàgina web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya estrena aquest mes d’agost un nou mapa interactiu amb les regulacions d’accés motoritzat dels principals Parcs Naturals a Catalunya. El mapa es pot trobar dins de l’apartat de Natura del web de la FEEC i porta el títol de “Parcs Naturals“. Aquest mapa pretén ser una eina útil perquè la gent pugui estar informada de les normatives que hi ha a la majoria de Parcs Naturals del país i així ajudar que es compleixin aquestes regulacions.

Els darrers anys s’ha observat una tendència creixent en el nombre de persones que gaudeixen dels espais naturals i que ha derivat amb l’aplicació de diferents regulacions en aquests espais.  Els espais naturals són llocs molt atractius per a la pràctica d’activitats esportives i de lleure, però la seva massificació té impactes molt negatius sobre el medi natural. Alguns dels impactes més destacats són la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua de la qualitat ambiental, la degradació del sòl o la mateixa tranquil·litat en l’entorn. És important mencionar que, com més gran és la pressió, menys resiliència tenen els espais per a recuperar-se dels impactes.

Des de la FEEC es vol insistir en la importància d’estar informats de les regulacions dels Parcs i de respectar-les sempre que anem a la muntanya.

Al mapa no hi són les regulacions de tots els Parcs Naturals però sí aquells espais més concorreguts. Si coneixes algun espai natural que reguli l’accés dels vehicles motoritzats i que no surti al mapa agrairíem que ens ho féssiu arribar enviant un correu a area.natura@feec.cat i, d’aquesta manera, entre tothom fer-ho el més complet possible.

Consulta mapa

220 Registres trobats

Pàgina següent »