27 novembre 2012

VII ESTADES HIVERNALS PER A JOVES.

Des de l’Àrea de Formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya ens comuniquen que del 26 al 30 de desembre es celebraran les VII Estades Hivernals per a Joves de la FEEC a l’Alta Ribagorça. Aquestes estades van destinades a nois i noies d’entre 14 i 17 anys que disposin de la llicència de l’any 2012 (modalitat C o superior).
Els objectius principals són fomentar la pràctica de l’alpinisme entre els joves i donar-los a conèixer les diferents disciplines de l’alta muntanya hivernal, així com aprendre les tècniques bàsiques de seguretat i de progressió en neu, gel i mixt.
Es disposarà d’un màxim de 12 places que s’assignaran per rigorós ordre de recepció de la documentació, tanmateix no es realitzaran si no s’arriba a 8 inscrits. Tots aquells interessats a participar a les Estades hauran d’entregar el full de sol·licitud d’inscripció amb tota la documentació adjunta i el currículum esportiu a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 Pral. 08002 Barcelona), o bé enviar-ho per correu postal o per correu electrònic a estades@feec.cat. El termini de recepció de sol·licituds serà el 12 de desembre a les 14 hores.
Posteriorment la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com i quan hauran de fer l’ ingrés de la inscripció, el cost d’inscripció a les Estades serà de 100€ i cobrirà les despeses d’allotjament i dietes. El desplaçament fins al lloc de trobada i de tornada aniran a càrrec de cada participant.
Els joves hauran de portar el seu propi material tècnic: arnés, casc, aparell de fre, mosquetons, cintes exprés, piolets, grampons, botes d’alta muntanya, entre d’altres que s’especificaran un cop inscrits.
Entre el 17 i el 20 de desembre es farà una sessió de presentació de les Estades a la seu social de la FEEC, Rambla, 41 pral. de Barcelona. Serà un moment de trobada entre els joves i els tècnics acompanyants, en el qual es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització logística, el material i altres temes relacionats.
Àrea de Formació de la FEEC
Barcelona, 22 de novembre de 2012