12 desembre 2011

LLICÈNCIA FEDERATIVA 2012

Ja es poden demanar les noves llicències federatives pel 2012.
Podeu passar els dimarts i dijous pel nostre local de 20h a 22h.
Tanmateix podreu abonar les noves quotes anuals de la nostra agrupació que continuen tenint el mateix preu,

NO US ADORMIU QUE QUEDA POQUET PER L’ANY VINENT ! !